Šolsko leto 2022/2023

 

Predmet, ki ga poučuje: matematika

Kabinet: 227 (tel: 01 280 53 24)

Govorilne ure: sreda, 3. šolska ura

Gradivo za dijake: Spletna učilnica Moodle