Šolsko leto 2023/2024

 

Predmet, ki ga poučuje: matematika, fizika

Kabinet: 136 (tel: 01 280 53 27)

Govorilne ure:

Gradivo za dijake: Spletna učilnica Moodle