Šolsko leto 2022/2023

 

Predmet, ki ga poučuje: matematika, fizika

Kabinet: 136 (tel: 01 280 53 27)

Govorilne ure: ponedeljek, 3. šolska ura

Gradivo za dijake: Spletna učilnica Moodle