Spoštovani!

Uvodoma prav lepo pozdravljeni na spletni strani aktiva učiteljev matematike SICLJ, SPSŠB.

Tudi v tem šolskem letu vas bomo na teh spletnih straneh, kot že vrsto let do sedaj, obveščali o vseh novostih pri pouku matematike, vam omogočili dostop do preverjanj znanja pred pisnimi ocenjevanji in vam ponudili vrsto informacij glede matematičnega tekmovanja ali drugih dogodkih na šoli.

Želimo vam veliko motivacije in pripravljenosti za šolsko in domače matematično delo, dobrega odnosa v relaciji dijaki – učitelji in obilo raziskovalnega duha pri reševanju najrazličnejših matematičnih problemov in modelov iz vsakdanjega ali poklicnega okolja.

Prijazen matematični pozdrav!

Aktiv učiteljev matematike
Nuša Cvelbar, vodja aktiva 2023/2024

Spletna učilnica Moodle