Priprave na maturo iz matematike:

Od oktobra naprej tedensko potekajo priprave na maturo iz matematike.

Priprave potekajo vsako sredo ob 7.30 v učilnicah 226/228/229.

Za vas smo pripravili spletno učilnico MATURA, kjer lahko najdete naloge za pisni del, situacije za ustni del ter naloge, ki jih bomo delali pri posamezni uri priprav na maturo. Geslo vam bo zaupal profesor.

 

Splošno o maturi

Kandidati opravljajo poklicno maturo iz 4 predmetov.

Skupni del:

  • prvi predmet je vedno materinščina – slovenščina oz. italijanščina ali madžarščina na narodno mešanem območju,
  • drugi predmet je temeljni strokovno-teoretični predmet.

Izbirni del:

  • tretji predmet je matematika ali tuji jezik (angleščina, nemščina, italijanščina) ali drugi jezik (slovenščina kot drugi jezik, italijanščina kot drugi jezik),
  • pri četrtem predmetu kandidati opravljajo različne oblike praktičnega dela v poklicu oz. stroki (izdelek, storitev, seminarska naloga, projektno delo itd. z zagovorom).