Šolsko leto 2019/2020

 

Predmet, ki ga poučuje: informatika in računalništvo, matematika

Kabinet: 227

Govorilne ure:

Gradivo za dijake: