UČNE VSEBINE PRI STROKOVNI  MATEMATIKI ZA PROGRAM MEHATRONIK OPERATER

2. SPI (obseg 33 ur)

 • Preoblikovanje formul iz stroke
 • Vektorji
 • Seštevanje vektorjev
 • Odštevanje vektorjev
 • Množenje vektorja s skalarjem
 • Vektorji – naloge iz stroke z razstavljanjem sil
 • Uporaba potenc s celimi eksponenti (10n) v stroki
 • Sistemi dveh linearnih enačb – uporaba v stroki (izbirni tematski sklop)
 • Pretvarjanje merskih enot – dolžina, čas, masa, površinske, prostorninske
 • Uporaba kotnih funkcij v stroki
 • Graf funkcije sinus in uporaba v elektrotehniki
 • Vektorji v pravokotnem koordinatnem sistemu
 • Skalarni produkt

Priporočljiva literatura:

– Vencelj M. (2000). MATEMATIKA ZA TRILETNE POKLICNE ŠOLE – 2. zvezek. Ljubljana: DZS.

– Vencelj M. (2000). MATEMATIKA ZA TRILETNE POKLICNE ŠOLE – 1. zvezek. Ljubljana: DZS.

– Bon Klanjšček M., Dvoržak B., Felda D. (2015). MATEMATIKA 2. Učbenik za srednje strokovne šole. Ljubljana: DZS.

– Škrlec M. (2015). MATEMATIKA 2. Zbirka nalog za srednje strokovne šole. Ljubljana: DZS.

3. SPI (obseg 16 ur)

 • Preoblikovanje formul iz stroke
 • Osnovni statistični pojmi
 • Sredine (aritmetična sredina, modus, mediana)
 • Razpršenost podatkov
 • Prikazi: urejanje in prikazovanje podatkov
 • Osnove modeliranja in obdelava podatkov – računalniške vaje z raziskovalno nalogo z zagovorom (Excel)

Priporočljiva literatura:

– Vencelj M. (2000). MATEMATIKA ZA TRILETNE POKLICNE ŠOLE – 2. zvezek. Ljubljana: DZS.

– Vencelj M. (2000). MATEMATIKA ZA TRILETNE POKLICNE ŠOLE – 1. zvezek. Ljubljana: DZS.

– Rožič M, Lipič N., Ostrež – Voh F., STATISTIKA, Skripta SPSŠB Ljubljana, Ljubljana, 2007/08 (dostopna na spletni strani aktiva matematike SIC Ljubljana)

 

UČNE VSEBINE PRI STROKOVNI  MATEMATIKI ZA PROGRAM TEHNIK MEHATRONIKE  

4. PTI (obseg 33 ur)

 • Preoblikovanje formul iz stroke (zahtevni primeri)
 • Uporaba potenc s celimi eksponenti pri reševanju strokovnih problemov
 • Uporaba merskih enot v stroki
 • Osnovni geometrijski pojmi
 • Uporaba podobnosti v strokovnih problemih
 • Uporaba izrekov v pravokotnem trikotniku v strokovnih primerih
 • Uporaba kotnih funkcij ostrega kota v pravokotnem trikotniku v strokovnih problemih
 • Sinusni izrek – uporaba v strokovnih primerih
 • Kosinusni izrek – uporaba v strokovnih primerih
 • Heronov obrazec – uporaba v strokovnih primerih
 • Obsegi in ploščine likov – lastnosti likov, dolžinske, ploščinske oz. površinske enote (strokovni primeri)
 • Osnovni pojmi prostorske geometrije – geometrijska telesa (strokovni primeri)
 • Osnove modeliranja: graf kotne funkcije sinus in uporaba v elektrotehniki

Priporočljiva literatura:

– Bon Klanjšček M., Dvoržak B., Felda D. (2016). MATEMATIKA 3. Učbenik za srednje strokovne šole, DZS: Ljubljana.

– Škrlec M. (2016). MATEMATIKA 3: Zbirka nalog za srednje strokovne šole, DZS: Ljubljana.

– Bon Klanjšček M., Dvoržak B., Felda D. (2015). MATEMATIKA 2. Učbenik za srednje strokovne šole, DZS: Ljubljana.

– Škrlec M. (2015). MATEMATIKA 2: Zbirka nalog za srednje strokovne šole, DZS: Ljubljana.

– Lipič N., Rožič M., GEOMETRIJA, Skripta SPSŠB Ljubljana, Ljubljana, 2009/10 (dostopna na spletni strani aktiva matematike SIC Ljubljana)

5. PTI (obseg 33 ur)

 • Preoblikovanje formul iz stroke (zahtevni primeri)
 • Vektorji in uporaba v stroki (seštevanje, odštevanje, množenje s skalarjem, razstavljanje sil…)
 • Vektor in pravokotni koordinatni sistem (pravokotni koordinatni sistem, osi pravokotnega koordinatnega sistema v prostoru in baze)
 • Skalarni produkt vektorjev (absolutna vrednost, skalarni produkt, vmesni kot)
 • Množica kompleksnih števil (razširitev množice realnih števil v množico kompleksnih števil, zapis kompleksnega števila, grafična ponazoritev kompleksnega števila, uporaba kompleksnih števil)
 • Računske operacije s kompleksnimi števili (seštevanje,             odštevanje, množenje)
 • Konjugirano kompleksno število (pomen konjugiranega kompleksnega števila,zapis konjugiranega kompleksnega števila)
 • Absolutna vrednost kompleksnega števila (pomen absolutne vrednosti kompleksnega števila, grafična predstavitev, izračun absolutne vrednosti kompleksnih števil)
 • Kvadratna enačba in kompleksna števila (reševanje kvadratnih enačb s pomočjo kompleksnih števil)
 • Osnove modeliranja: reševanje nalog iz poklicnega in vsakdanjega življenja
 • Osnove modeliranja – raziskovalna naloga uporabe matematičnih pristopov v stroki z zagovorom
 • Raziskovalna naloga – povezava stroke in matematike: individualna izdelava s predstavitvijo

Priporočljiva literatura:

– Bon Klanjšček, M., Felda, D.: MATEMATIKA 4, Učbenik za srednje strokovne šole, Ljubljana: DZS, 2017.

– Škrlec, M., MATEMATIKA 4, Zbirka nalog za srednje strokovne šole, Ljubljana: DZS, 2017.