Šolsko leto 2020/2021

 

Predmet, ki ga poučuje: matematika, informatika

Kabinet: 227

Govorilne ure:

Gradivo za dijake: Spletna učilnica Moodle