Nižje poklicno izobraževanje (NPI):

 1. letnik:
 2. letnik:

 

Srednje poklicno izobraževanje (SPI):

 1. letnik: Obdelava podatkov in osnove statistike
 2. letnik: Geometrija
 3. letnik: Zbirka nalog (potence in koreni, kvadratna funkcija)

 

Srednje strokovno izobraževanje (SSI):

 1. letnik:
 2. letnik:
 3. letnik: Geometrija
 4. letnik: Obresti, Statistika

 

Poklicno-tehniško izobraževanje (PTI):

 1. letnik: Osnovna znanja o številih, izrazi, intervali, absolutna vrednost, lastnosti funkcij
 2. letnik: Obresti, Statistika