Ogledate si lahko učne vsebine, ki se obravnavajo pri pouku matematike in strokovni matematiki. Pri nekaterih izobraževalnih smereh lahko pride do sprememb oziroma zamenjave.

Pri ocenjevanju znanja je zapisan kriterij in način pridobivanja ocen.

Pripravili smo vam tudi gradivo, ki pokrivajo določene sklope snovi.

 

V primeru dela na daljavo ima učitelj avtonomijo spreminjati vrstni red in obseg vsebin v okviru posamezne učne vsebine ter načine ocenjevanja.