Šolsko leto 2021/2022

 

Predmet, ki ga poučuje: matematika, informatika, učna pomoč

Kabinet: 511 (tel: 01 280 53 44)

Govorilne ure:

Gradivo za dijake: Spletna učilnica Moodle