Šolsko leto 2022/2023

 

Predmet, ki ga poučuje: matematika, informatika

Kabinet: 227 (tel: 01 280 53 24)

Govorilne ure: ponedeljek, 6. šolska ura

Gradivo za dijake: Spletna učilnica Moodle