Šolsko leto 2023/2024

 

Predmet, ki ga poučuje: matematika

Kabinet: 227 (tel: 01 280 53 24)

Govorilne ure:

Gradivo za dijake: Spletna učilnica Moodle