UČNE VSEBINE PRI MATEMATIKE

Nižje poklicno izobraževanje (NPI):

1. letnik:

Naravna in cela števila

Racionalna in realna števila

Odnosi med količinami in linearna enačba

Delo s podatki in osnove verjetnostnega računa

2. letnik:

Merske enote

Osnovni pojmi ravninske geometrije

Ravninski liki, ploščine in obsegi

Geometrijska telesa

Srednje poklicno izobraževanje (SPI):

1. letnik:

Naravna in cela števila

Racionalna števila

Realna števila

Linearna funkcija in linearna enačba

2. letnik:

Sistemi linearnih enačb

Geometrija v ravnini

Geometrijska telesa

3. letnik:

Obdelava podatkov

Potence in koreni

Kvadratna funkcija in kvadratna enačba

 

Srednje strokovno izobraževanje (SSI):

1. letnik:

Naravna števila

Cela števila

Racionalna števila

Realna števila

Linearna funkcija in linearna enačba

Statistika (sprememba velja od šol. leta 2018/19)

2. letnik:

Kvadratna funkcija in kvadratna enačba

Geometrija v ravnini

Potence in koreni

Potenčna funkcija in potenčna enačba

3. letnik:

Eksponentna in logaritemska funkcija

Polinomi in racionalna funkcija

Kotne funkcije

Geometrija v prostoru

4. letnik:

Obrestno-obrestni račun

Statistika

Zaporedja

Diferencialni račun

Kombinatorika

Verjetnost

 

Poklicno-tehniško izobraževanje (PTI):

4. letnik:

Osnovna znanja o številih

Linearna, potenčna in kvadratna funkcija in enačba

Polinomi in racionalna funkcija

Eksponentna in logaritemska funkcija in enačba

Kotne funkcije

Geometrija

5. letnik:

Zaporedja

Obresti

Statistika

Diferencialni račun

Kombinatorika in verjetnost

V primeru dela na daljavo ima učitelj avtonomijo spreminjati vrstni red in obseg vsebin v okviru posamezne učne vsebine ter načine ocenjevanja.